11. Ciberassetjament: prevenir, detectar i actuar

Presentació


Els últims estudis sobre ciberassetjament han mostrat un creixement d'aquest fenomen entre els adolescents i joves d'entre 12 i 18 anys.

Xerrada per detectar, prevenir i actuar sobre aquest problema tant des de l'àmbit de la comunicació (ús adequat de les xarxes socials) com des del vessant psicològic a els adolescents i les seves famílies.

La conjunció d'ambdós punts de vista permet oferir una visió més àmplia de la complexitat de la situació en unes edats, en general, conflictives.

Aquestes xerrades ofereixen les claus tant des de la més recent actualitat de les xarxes socials, com dels aspectes psicològics que les famílies necessiten conèixer per actuar.

Les situacions davant les quals es poden trobar els adolescents són:

  • Violència de gènere entre adolescents: l'índex de control per part d'alguns dels joves sobre les seves parelles.
  • Ciberbullying escolar: assetjament entre escolars a través de les xarxes socials.
  • Groomming: assetjament d'adults a adolescents.

Guió

1. Informar de les diferents situacions de ciberassetjament que poden produir-se.

2. Identificar els senyals més habituals que mostren que un adolescent està sent víctima d'una d'aquestes situacions.

3. Identificar les xarxes més utilitzades pels adolescents i el tipus d'ús que realitzen en cadascuna: Instagram, Facebook, Twitter, Watsapp.

4. Factors de risc d'un adolescent per ser víctima d'aquestes situacions.

5. Facilitar pautes bàsiques d'actuació per a la família i /o el centre.

6. Com actuar si l'adolescent és l'assetjador

7. La prevenció. Ús saludable de les xarxes socials a través de l'educació en valors: fomentant les relacions d'igualtat ja des de l'edat escolar i l'ús responsable i sa de les xarxes socials, els smartphones i el correu electrònic.

Imparteix

Albert López - SMART 140 (periodista@albertlopez.info)

651 591 989
www.smart140.comwww.facebook.com/smart140.com
twitter: @smart_140