19. Començar a fer-se grans: L'adquisició d'hàbits

Presentació

En la primera infantesa, la mainada ha de fer un munt d'aprenentatges imprescindibles per a la seva vida posterior. Fins i tot per a la pròpia autoestima, l'adquisició dels hàbits bàsics d'autonomia en el grau que l'edat i el desenvolupament de les capacitats permetin és imprescindible.

En una etapa d'autonomia quasi zero, els ritmes fisiològics marquen les primeres rutines que esdevindran els hàbits bàsics de supervivència: menjar, dormir, la higiene, el lavabo... El camí de l'autonomia personal ja està iniciat.

Haurem d'entendre, però, què son els hàbits i com d'importants són per a l'estructuració de la nostra personalitat i com van molt més enllà de la supervivència, intervenint en el món de la convivència i del compromís personal.

Parlarem del paper educador de la família i de l'aprenentatge de la mainada. I de com és en el dia a dia quan transmetem els models que els nostres fills aprenen. 

Guió

1. Aclarim conceptes

  • De què parlem quan parlem d'hàbits?
  • Hàbits bàsics de supervivència, hàbits d'autonomia, hàbits relacionals
  • L'aprenentatge de l'autonomia.
  • 0-6 anys: madurar per aprendre a fer. Fer per ser.

2. Dia a dia s'integren hàbits

  • Com integra els hàbits la mainada: observació, imitació, repetició, integració.
  • La importància dels models familiars.
  • Som el que fem o el que diem que fem?
  • La vida diària familiar, les rutines.

3. Deixar que es facin grans

  • El reconeixement, l'atenció: un gran motor de l'aprenentatge.
  • Reforçadors de conductes adequades: premis, càstigs, elogis...

4. Col·loqui

Imparteix

Anna Iglesias Coll (annamaresipares@gmail.com)

Mestra, formadora de pares, mares i docents

616 060 913
www.orientarfamilies.wordpress.com