17. Comunicació nutritiva: la Comunicació No Violenta dins la família

Presentació

Cada cop més, la Comunicació NoViolenta i l'assertivitat es fan present en el dia a dia per promoure relacions amables, respectuorses i empàtiques. Comunicar és ESCOLTAR I PARLAR. Comunicar des de l'honestedat i la lliure expresssió del que sento, el que penso i el que necessito.

La xerrada té una durada de 90 minuts i s'imparteix amb el suport d'una presentació amb PowerPoint i tots els exemples necessaris per fer-ho més entenedor.

Guió

1. Comunicar... de què parlem?

 • Comunicació més enllà de les ordres
 • Comunicació des de l'ànima: efectiva i afectiva

2. Escolta

 • Escolta activa
 • Escolta atenta
 • Escolta empàtica

3. Comunicació No Violenta

 • Llenguatge xacal, llenguatge girafa
 • Quan...Sento...Necessito...petició
 • Empatia i autoempatia

4. Les paraules creen mons

 • Etiquetes
 • Ets i fas
 • Crítica constructiva, elogis constructius
 • Sinceritat i franquesa

5. Què passa amb el no?

6. Com superar els crits?

 • Per què cridem?
 • L'assertivitat: respecte per mi i per l'altre

Imparteix

M. Helena Tolosa Costa

Mestra, logopeda, psicopedagoga, P.N.L., orientadora familiar, expert en Pràctiques Restauratives, facilitadora certificada del mètode "Com Parlar als fills!"mhelenatolosa@gmail.com │ 671 631 415 │ www.mhelenatolosa.com