21. Educar amb la mirada del Papa Francesc

Presentació

El Papa Francesc sorprèn per la forma de veure les coses, amb una mirada que resulta il·lusionant i engrescadora. Una mirada que ens ajuda a treure el millor de nosaltres mateixos i ens dona bones idees per educar els nostres fills.

A la xerrada mirarem amb els seus ulls i, probablement, trobarem les seves claus. La xerrada té com a finalitat impregnar-nos de l'optimisme vital per l'educació i per la persona del papa Francesc.

Per fer-ho, ho diferenciem en explicar quines són les finalitats de l'educació (Educar per) i com fer-ho (Educar amb).

Guió

Educar per:

  • Obrir horitzons (les persones estem cridades a viure en societat, som éssers de trobada, i és per això que hem d'ensenyar els nens a sortir de si mateixos i anar més enllà per aprendre a viure amb els altres)
  • Ensenyar a trobar-se (Però no els podrem ajudar a sortir de si mateixos si no saben quines són les seves capacitats ni els seus límits. Conèixer els propis límits és conèixer la pròpia zona de seguretat i això ajuda al correcte desenvolupament de l'infant.)
  • Sembrar esperança (Però no ens podem quedar només amb els límits, hem de donar confiança en el futur i, especialment, ajudar als infants a saber que són ells els protagonistes del seu futur deixant enrere actituds victimistes i convertint-se en els protagonistes del seu futur.)

Educar amb:

  • Amor (per poder-se estimar una persona, primer ha hagut de ser mirada amb amor. La mirada de l'amor enforteix la persona i li permet de treure el millor. Aquest amor ha de ser un amor que perdona, pacient, que no jutja...)
  • Tendresa (Diferenciant la conducta de la persona. Corregint els errors dels nens amb fermesa amb la conducta, però amb tendresa amb la persona.)
  • Confiança (Ja que, de la confiança, en neix la responsabilitat. Parlarem de com fer responsables els fills i com la sobreprotecció fa tot el contrari: nens febles que no saben que poden fer molt més del que fan.)

Imparteix

Àlex Visús Vinué (coach@alexvisus.com)
Coach familiar, educatiu i de parella. Orientador familiar. pedagog
660 082 450
www.alexvisus.com