24. El poder dels rituals en família

Presentació

Els rituals són una expressió simbòlica d'allò que ens importa. Una manera de posar la consciència en l'aquí i l'ara per donar sentit a una experiència que estem vivint o que hem viscut. Ens aporten ordre i significació.

Els rituals familiars són una gran font de riquesa. Ens ajuden a donar sentit al dia a dia i a posar consciència, creen comunicació entre els membres de la família, contribueixen a una sana autoestima familiar. Creen identitat i singularitat familiar.

Guió

1. De què parlem quan diem rituals familiars?

2. Generar i facilitar la comunicació

3. Canalitzar emocions

4. Visibilitzar els intangibles

5. Agrair la vida

6. Ritualitzar la quotidianitat

7. El Bon Dia

8. Abans dels àpats

9. L'hora d'anar a dormir

10. Ritualitzar els cicles de la vida

11. Aniversaris

12. Naixements

13. Rituals de transició

14. Pèrdua i Mort

15. Rituals de superació de fites i resolució de conflictes

16. Rituals de perdó i reconciliació

17. Els cicles estacionals 

Imparteix

M. Helena Tolosa Costa

Mestra, logopeda, psicopedagoga, P.N.L., orientadora familiar, expert en Pràctiques Restauratives, facilitadora certificada del mètode "Com Parlar als fills!"

mhelenatolosa@gmail.com │ 671 631 415 │ www.mhelenatolosa.com