24. El poder dels rituals en família

Presentació

Els rituals són una expressió simbòlica d'allò que ens importa. Una manera de posar la consciència en l'aquí i l'ara per donar sentit a una experiència que estem vivint o que hem viscut. Ens aporten ordre i significació.

Els rituals familiars són una gran font de riquesa. Ens ajuden a donar sentit al dia a dia i a posar consciència, creen comunicació entre els membres de la família, contribueixen a una sana autoestima familiar. Creen identitat i singularitat familiar.

Guió

De què parlem quan diem rituals familiars?

Generar i facilitar la comunicació

Canalitzar emocions

Visibilitzar els intangibles

Agrair la vida

Ritualitzar la quotidianitat

El Bon Dia

Abans dels àpats

L'hora d'anar a dormir

Ritualitzar els cicles de la vida

Aniversaris

Naixements

Rituals de transició

Pèrdua i Mort

Rituals de superació de fites i resolució de conflictes

Rituals de perdó i reconciliació

Els cicles estacionals 

Imparteix

M. Helena Tolosa Costa

Mestra, logopeda, psicopedagoga, P.N.L., orientadora familiar, expert en Pràctiques Restauratives, facilitadora certificada del mètode "Com Parlar als fills!"

mhelenatolosa@gmail.com │ 671 631 415 │ www.mhelenatolosa.com