24. El Servei d'Educació de Catalunya i l'escola concertada

Presentació

En països que tenen sistemes educatius desenvolupats, la iniciativa social ha contribuït a l'educació de les futures generacions. Aquest és el cas de Catalunya, en què la iniciativa social ha volgut oferir una escola diferent de la de titularitat pública.

Gràcies al desenvolupament de l'Estat del benestar, la iniciativa social i pública ha col·laborat de forma eficaç, en diversos àmbits, a satisfer de manera efectiva els serveis als ciutadans. Aquesta és la realitat històrica i social i, per aquest motiu, el marc normatiu així ho reflecteix: la Constitució, les lleis orgàniques, l'Estatut de Catalunya i també, és clar, la LEC (art. 42), que parla del Servei d'Educació de Catalunya.

En aquesta xerrada es parla de la importància de la iniciativa social i, concretament, de l'escola concertada i del seu funcionament i problemàtica.

Guió

1. El servei d'Educació de Catalunya

2. L'escola de titularitat pública i d'altres titularitats: diferències i semblances

3. L'escola concertada:

  • La figura del concert educatiu
  • Obligacions i contraprestacions del concert educatiu
  • Del model legal a la realitat quotidiana

4. Les escoles adherides a la FECC: característiques

Imparteix

Julio Andreu Amat (jandreu@escolacristiana.org)

Psicòleg i pedagog. Cap de l'àrea educativa de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.

Tel.: 93 302 70 13