35. Fomentar l'autoestima en els nostres fills

(Només es tracta d’elogiar?)

Presentació

L'autoestima és un terme d'actualitat dins del mon educatiu, el món de l'autoajuda, del creixement personal. Però, què significa tenir realment una bona autoestima? Què hem de fer perquè els nostres fills tinguin una autoestima sana i equilibrada? En aquesta xerrada podem aprendre i compartir algunes pràctiques que ens poden donar llum i fer-nos adonar que no es tracta de l'elogi constant, sinó de fomentar situacions on els nostres fills experimentin la vàlua i se sentin capaços d'assumir el risc de viure i d'assumir les frustracions i els reptes del dia a dia. La xerrada té una durada de 90 minuts i s'imparteix amb el suport d'una presentació amb PowerPoint amb el toc personal d'anècdotes, contes i vivències personals!

Guió

1. L'autoestima, què és realment?

 • Significat d'autoestima: el sentiment de vàlua i de capacitat.
 • Tipus d'autoestima
 • Evolució de l'autoestima en les diferents etapes

2. ITV del nostre nivell d'autoestima?

 • Què portem a la motxilla de la nostra família d'origen?
 • Conseqüències de l'excés i del dèficit.
 • I ara, actuem per re- acció o per pro- acció?

3. Els pilars de l'autoestima

 • Estimular les relacions positives
 • Estimular la competència
 • Estimular l'orientació vers les fites i valors
 • Sentir-se bona persona
 • Gaudir més els fills i patir-los menys: alegria vital, ganes de viure.

4. Autoestima i resiliència... Dos termes que es troben a mig camí

5. La nostra autoestima com a pares i mares

 • La por als nostres errors
 • L'educació d'avui, la d'ahir i la de demà ... no és la mateixa.
 • Desdramatitzar els nostres errors!

Imparteix


M. Helena Tolosa Costa

Mestra, logopeda, psicopedagoga, P.N.L., orientadora familiar, expert en Pràctiques Restauratives, facilitadora certificada del mètode "Com Parlar als fills!"

mhelenatolosa@gmail.com │ 671 631 415 │ www.mhelenatolosa.com