38. L'anorèxia i la bulímia

La prevenció comença a casa

Presentació

Els trastorns de la conducta alimentària segueixen representant la tercera malaltia crònica entre els joves i adolescents, afectant més de 28.000 nois i noies a Catalunya. Són malalties mentals que, malauradament, ocasionen greus efectes a nivell físic i emocional, però també en l'entorn personal, social i familiar de les persones que les pateixen. Malgrat la seva potencial gravetat, els experts alerten de la possibilitat de prevenció d'aquests trastorns i la importància de la intervenció primerenca per evitar majors conseqüències. I és en el marc de la prevenció en què l'escola, conjuntament amb la família, hi té un paper cabdal i imprescindible per posar fre a l'epidèmia que representen. Des de casa es poden educar i promoure valors i hàbits saludables des de la infància -i especialment en l'adolescència- que facin el noi i la noia més resistents a patir un trastorn d'aquest tipus.

Guió

1. Mites alimentaris i hàbits saludables:

 • Quina és la conducta alimentària dels nostres fills i filles? I la nostra pròpia?
 • Les dietes miracle i la seva relació amb els trastorns de la conducta alimentària
 • Què és una dieta equilibrada? I una activitat física saludable?

2. El pes de la moda i la publicitat: el cos desitjat/el cos imposat

 • La influència del grup d'iguals en els adolescents
 • Seguir modes és posar en risc la salut?
 • Què hi ha darrera de la pressió per estar prim?

3. Els trastorns de la conducta alimentària: de l'anorèxia a l'obesitat

 • Edat d'inici i prevalença
 • Quins factors en són causants?
 • Què pot fer sorgir la malaltia?

4. Com detectar un possible trastorn de la conducta alimentària des de casa i pautes per prevenir-los

 • Senyals d'alarma
 • Pautes d'actuació per a la prevenció d'aquestes malalties i per a la detecció precoç.

Imparteix

Sara Bujalance Arguijo(sbujalance@f-ima.org)

Psicòloga, directora del programa de formació i promoció de la salut de l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia i la Fundació Imatge i Autoestima
93 454 92 75
www.f-ima.org | www.acab.org
@imageniautoestima