43. L'autèntica autoestima: 4As per triomfar

Presentació

L' Autoestima és un concepte tan sobreutilitzat -i sovint tan mal utilitzat- que, si fos una persona, tindria l' autoestima molt baixa! És una llàstima, perquè l' Autoestima, l' autèntica Autoestima, és fonamental en les nostres vides i en les dels nostres fills. En aquesta xerrada coneixereu les 4As de l' Autoestima (AutoConcepte, AutoImatge, AutoReforç i AutoEficàcia) i descobrireu com serveixen per créixer com a persones, desenvolupar els talents, compartir-los generosament... i triomfar!

Guió

1. L' Autoestima No és...

2. Per què és tan important l' Autoestima?

3. Les trampes (pròpies i alienes) que posen en perill l' Autoestima

4. Les 4As de l' autèntica Autoestima:

  • Autoconcepte (què penses de tu mateix)
  • Autoimatge (quina opinió tens del teu aspecte)
  • Autoreforç (com et recompenses)
  • Autoeficàcia (quina confiança tens en tu mateix)

5. Com afavorir l' autèntica Autoestima per millorar la nostra vida i la dels nostres fills

Imparteix

Juanjo Fernández Sola
Escriptor i Conferenciant
info@juanjofernandez.com | 654 812 920 | www.juanjofernandez.com

twitter instagram @juanjofdezsola | facebook @JuanjoFernandezSola