37. L'autèntica autoestima
4As per triomfar!

Presentació

L'Autoestima és un concepte tan sobreutilitzat -i sovint tan mal utilitzat- que, si fos una persona, tindria l'autoestima molt baixa! És una llàstima, perquè l'Autoestima, l'autèntica Autoestima, és fonamental en les nostres vides i en les dels nostres fills. En aquesta xerrada coneixereu les 4As de l'Autoestima (AutoConcepte, AutoImatge, AutoReforç i AutoEficàcia) i descobrireu com serveixen per créixer com a persones, desenvolupar els talents, compartir-los generosament... i triomfar!

Guió

1. L'Autoestima No és...

2. Per què és tan important l'Autoestima?

3. Les trampes (pròpies i alienes) que posen en perill l'Autoestima

4. Les 4As de l'autèntica Autoestima:

  • Autoconcepte (què penses de tu mateix)
  • Autoimatge (quina opinió tens del teu aspecte)
  • Autoreforç (com et recompenses)
  • Autoeficàcia (quina confiança tens en tu mateix)

5. Com afavorir l'autèntica Autoestima per millorar la nostra vida i la dels nostres fills

Imparteix

Juanjo Fernández Sola (info@juanjofernandez.com)
Escriptor i conferenciant

654.812.920
www.juanjofernandez.com | twitter.com/juanjofdezsola | juanjocosesquepenso.blogspot.com