40. Habilitats per a la vida: infants hàbils per gestionar la pròpia vida

Nova conferència

Presentació

Cada cop més el futur èxit dels nostres fills i filles passa no només pel que aprenen, sinó per com són i per disposar d'habilitats que els permetin desenvolupar-se a la vida i a la societat, en els estudis, a la feina, amb els altres... de manera eficaç i resolent amb èxit les diverses situacions amb què s'aniran trobant. Aquestes habilitats les transmetem des de la família i per tant es poden adquirir i entrenar en el dia a dia, en el quotidià de la vida a casa.

En aquest taller-xerrada revisarem i ens dotarem d'eines a partir de casos pràctics i personals per ajudar als nostres infants i adolescents a desenvolupar habilitats com la gestió d'emocions i sentiments, la presa de decisions, la comunicació assertiva, la solució de problemes i conflictes i l'autoconeixement que els resultaran fonamentals en el transcurs de la seva vida. que són tan importants pels nostres fills i filles i trobarem maneres conscients de 

Guió

1. Habilitats per a la vida: què són i per a què són?

2. Perquè són importants?

3. El paper de les famílies: i a casa què?

4. Les habilitats, de l'1 al 10. Eines per desenvolupar-les

  • Habilitats emocionals: Autoconeixement, Gestió d'emocions i sentiments; Gestió de la tensió i l'estrès.
  • Habilitats socials: Empatia, Comunicació Assertiva, Relacions interpersonals
  • Habilitats cognitives: Presa de decisions, Solució de problemes i conflictes, Pensament creatiu, Pensament crític

5. Col·loqui obert

Imparteix

Ferran López - SMART 140 (periodista@albertlopez.info)

651 591 989

www.smart140.com | www.facebook.com/smart140.com

Twitter: @smart_140