40. L'operació biquini i altres mites alimentaris

Presentació

Els trastorns de la conducta alimentària segueixen representant la tercera malaltia crònica entre els joves i adolescents, afectant més de 28.000 nois i noies a Catalunya. Són malalties mentals que, malauradament, ocasionen greus efectes a nivell físic i emocional, però també en l'entorn personal, social i familiar de les persones que les pateixen. Malgrat la seva potencial gravetat, els experts alerten de la possibilitat de prevenció d'aquests trastorns i la importància de la intervenció primerenca per evitar majors conseqüències. I és en el marc de la prevenció en què l'escola, conjuntament amb la família, hi té un paper cabdal i imprescindible per posar fre a l'epidèmia que representen. Des de casa es poden educar i promoure valors i hàbits saludables des de la infància -i especialment en l'adolescència- que facin el noi i la noia més resistents a patir un trastorn d'aquest tipus.

Guió

Xerrada-debat dirigit a les famílies on es reflexiona sobre les "dietes miracle" i la seva possible relació amb els trastorns del comportament alimentari. Debatrem les pautes alimentàries i aprendrem a mirar amb ulls crítics la publicitat i la valoració social que es fa de la imatge corporal.
  • Com em sento amb mi mateix? La valoració que faig de la meva autoestima.
  • Com em veig? El perill de la distorsió corporal
  • El pes de la pressió social per l'ideal de bellesa actual d'extrema primor.
  • Alteracions alimentàries per aconseguir aquest ideal: Mites alimentaris i dietes "miracle"
  • Com detectar un possible trastorn de la conducta alimentària des de casa i pautes per prevenir-los. Senyals d'alarma i pautes d'actuació.
  • Dubtes i qüestions.

Imparteix

Sara Bujalance Arguijo (sbujalance@f-ima.org) 

Psicòloga, directora del programa de formació i promoció de la salut de l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia i la Fundació Imatge i Autoestima
Tel 93 454 91 09 
www.f-ima.org | www.acab.org
Twitter: @imagenyautoestima @AcabCatalunya
Facebook: Fundació IMA