50. Motivar per aprendre

Presentació

Sovint sembla que l'escola és l'entitat més apropiada per ensenyar i transmetre els coneixements "oficials"... però és des de petits que podem motivar els nostres fills per a quelcom bàsic... Per aprendre, cal tenir cura del triangle PODER (capacitats/I múltiples) - VOLER (motivació) i SABER (tècniques). EL DESIG D'APRENDRE I DE SABER!

Com podem estimular la curiositat dels nostres fills, què cal valorar, com vivim els pares i les mares l'"obligatorietat" de l'escola i l'institut? Com podem ajudar els nostres fills a fer-se càrrec de les seves responsabilitats? Com analitzar els resultats escolars?

Guió


1. El triangle de l'aprenentatge

 • Poder: intel·ligències
 • Voler: motivació
 • Saber: tècniques

2. Voler: Motivació

 • Motivació extrínseca
 • Motivació intrínseca

3. Poder: Intel·ligències i capacitats

 • La curiositat, base de l'aprenentatge
 • Activar el pensament
 • Observar: les intel·ligències múltiples

4. Saber: Tècniques i condicions

 • El cervell executiu
 • Voluntat i... esforç
 • Necessitats tècniques

5. Coaching per valorar els resultats escolars ... I actuar!

 • Estudia i aprova
 • No estudia i aprova
 • No estudia ni aprova
 • Ni estudia ni aprova


Imparteix

M. Helena Tolosa Costa

Mestra, logopeda, psicopedagoga, P.N.L., orientadora familiar, expert en Pràctiques Restauratives, facilitadora certificada del mètode "Com Parlar als fills!"

mhelenatolosa@gmail.com │ 671 631 415 │ www.mhelenatolosa.com