59. Què en fem de les emocions?

L’educació emocional des de casa

Presentació

La xerrada ens parla sobre la Intel·ligència Emocional i com educar-la des de casa per tenir famílies emocionalment sanes. Què són les emocions? Quin paper juguen en el nostre comportament? Dóna orientacions sobre com educar les emocions, donar nom, contenir-les i regular-les i com gestionar el baròmetre emocional individual i familiar. La xerrada té una durada de 90 minuts i s'imparteix amb el suport d'una presentació amb PowerPoint enmig d'històries, caricatures i contes.

Guió

1. Temperament, caràcter, personalitat... Qui és què?

 • Quina és la motxilla biològica? Temperament, caràcter i personalitat

2. Emocions

 • Què són les emocions? Primàries i secundàries
 • Relació emoció - conducta
 • Relació emoció - pensament

3. Intel·ligència emocional

 • Intel·ligència interpersonal
 • Intel·ligència intrapersonal

4. Estils emocionals de les mares i dels pares.

 • Ignorar
 • Censurar
 • Sotmetre's
 • Gestionar

5. Educació emocional

 • Consciència emocional
 • Regulació emocional
 • Autonomia emocional
 • Habilitats socioemocionals

6. Pràctica del dia a dia!

Imparteix

M. Helena Tolosa Costa

Mestra, logopeda, psicopedagoga, P.N.L., orientadora familiar, expert en Pràctiques Restauratives, facilitadora certificada del mètode "Com Parlar als fills!"

mhelenatolosa@gmail.com │ 671 631 415 │ www.mhelenatolosa.com