65. Quins són els talents dels nostres fills?

...demanar segons les capacitats de cadascú

Presentació

La xerrada dóna algunes orientacions sobre com detectar les potencialitats dels nostres fills (què és innat, què es pot aprendre, què es pot millorar) i donar respostes adequades segons les seves capacitats. Parlem del concepte d'intel·ligència, les nou Intel·ligències múltiples, com detectar-les en els nostres fills i la importància de tenir-les en compte en els hàbits d'estudi, en les dinàmiques familiars i en les seves relacions amb els altres.

La xerrada té una durada de 90 minuts i s'imparteix amb el suport d'una presentació amb PowerPoint. En l'explicació s'inclouen contes que fan pensar en quin fill tenim, quin fill desitgem... i valorar si coincideixen les dues imatges! Aquesta xerrada ens afina la vista per mirar els nostres fills sense ulleres que filtrin... senzillament, al natural!

Guió

1. Cal educar els nostres fills o ells sols ja troben el seu camí?

 • Què podem canviar i què no del nostre fill? Temperament, caràcter i personalitat
 • La voluntat i l'esforç
 • Educar en la contrarietat

2. Intel·ligència

 • Concepte d'intel·ligència actual
 • Una o moltes intel·ligències?

3. Intel·ligències múltiples

 • Nou intel·ligències al servei de la persona.
 • Intel·ligència emocional
 • Canals preferents d'informació V.A.C.

4. Adaptar i potenciar les capacitats de cadascú

 • Tècniques d'estudi segons intel·ligències dominants
 • Mapes conceptuals, resum, síntesi, música, camino i parlo..?
 • Quan i on?
 • Cafè per a tots? Mateix problema diferents solucions segons cadascú
 • L'ordre, les rutines i els hàbits
 • Maneres de dir, maneres de fer segons cadascú (dormir, menjar, decidir, relacionar-se...)

5. Modelar els fills segons el nostre criteri o... Potenciar els seus talents!

 • Cites i dites que ens poden ajudar

Imparteix

M. Helena Tolosa Costa

Mestra, logopeda, psicopedagoga, P.N.L., orientadora familiar, expert en Pràctiques Restauratives, facilitadora certificada del mètode "Com Parlar als fills!"

mhelenatolosa@gmail.com │ 671 631 415 │ www.mhelenatolosa.com