73. Viure i sobreviure a les Pantalles en família

Viure i sobreviure a les noves tecnologies en família

Presentació

Una sessió amb una mica d'informació, alguna dinàmica i força criteris perquè tots plegats aclarim idees, desfem tòpics i mesurem les nostres pors sobre les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació), que ocupen tantes hores dels nostres fills i alumnes -i potser també hores nostres!-. Després d'un recorregut-mostrari per algunes eines i aplicacions populars (jocs online, fotolog, messenger, youtube, facebook...), es recullen inquietuds, es proposa una dinàmica per conèixer i valorar les característiques de la generació YouTube en comparació amb la nostra i s'ofereix el FamiTICàleg: un decàleg en clau positiva per tractar amb les TIC a la nostra família. La sessió té una durada d'una hora i mitja i s'imparteix amb el suport d'una presentació de PowerPoint. En l'explicació s'inclouen exemples de situacions reals i es lliura el FamiTICàleg perquè serveixi de material de reflexió i aplicació.

Guió

1. Surfejant pels ticoceans... [algunes eines actuals, algunes obsoletes -però que van marcar tendència!-, algunes perspectives de futur...]

 • Jocs online (contrincants desconeguts, objectius agressius, progrés manipulat...)
 • Blogs i Fotoblogs (hores i més hores per ensenyar i dir el que es vulgui)
 • Messenger (la necessitat d'estar sempre connectat)
 • YouTube (tot es pot "pujar", tot es pot buscar... tot es pot mirar?)
 • Facebook (xarxa social, eina de retrobaments, teranyina per compartir... on és el truc?)

2. Conflicte generacional

 • Generació YouTube contra Generació... què?

3. El famiticàleg

 • Interès (per la relació dels fills amb les TIC)
 • Diàleg (parlar i sobretot escoltar: què fan i deixen de fer amb les TIC)
 • Obertura (demostrem que hi ha vida més enllà d'Internet)
 • Planificació (horari i temps, i prioritats no negociables)
 • Alerta (no alarma, però sí advertència clara sobre els perills)
 • Sensibilitat (parlem del que està bé i el que no, transmetem conviccions sobre els drets de la gent)
 • Transparència (l'ordinador, en un espai d'ús comú)
 • Recursos (gratuïts i de pagament per facilitar la gestió de les TIC a casa nostra)
 • Coherència (revisem les nostres pròpies actuacions i actuem en conseqüència)
 • Actuació (donem importància a les males pràctiques i valorem tots els usos positius)

Imparteix

Juanjo Fernández Sola
Escriptor i Conferenciant
info@juanjofernandez.com | 654 812 920 | www.juanjofernandez.com

twitter instagram @juanjofdezsola | facebook @JuanjoFernandezSola