6. Amb R de Respecte

Convivint amb la gent, desmuntant l'assetjament. #Stopbullying

Presentació

Els nostres fills es relacionen dins i fora de l'escola, i en aquestes relacions poden ser -com els adults- passius, agressius o assertius. En ocasions es produeixen situacions d'assetjament, que poden tenir greus conseqüències, immediates i a llarg termini. Però podem fer moltes coses en el terreny de la prevenció i de l'actuació, detectant, identificant, ajudant, prenent posició... i educant els nostres fills també des de l'exemple personal! Aquesta xerrada pretén donar una informació acurada per desfer tòpics tot evitant l'alarmisme i fent propostes concretes des d'uns perspectiva constructiva i positiva, per conviure amb la gent, desmuntant l'assetjament!

Guió

1. Tema difícil, ple de "jardinets" i ple de "mines"

2. Passius, Agressius, Assertius...

[quin és el model de relació dels nostres fills?]

3. Què és el Maltractament entre iguals?

[Agressió, Violència, Assetjament... tot NO és el mateix!]

4. Agressor i Agredit

[Desequilibri de forces, Tipus d'agressions, Qui ha d'intervenir en la solució,
Conseqüències per a la Persona, en la Vida Acadèmica, en la Vida Adulta]

5. Assetjament: 9 idees falses... i una de bona

[L'assetjament és com un càncer: difícil de detectar, difícil de tractar, pot tenir seqüeles... i no se'l mereix ningú!]

6. La persona Agredida

["Símptomes" i factors de risc]

7. La persona Agressora

["Símptomes" i factors de risc]

8. Què podem fer per ajudar l'Agredit i què pot fer la persona agredida?

9. Què podem fer per ajudar l'Agressor?

10. Els Observadors i què podem fer per ajudar-los

[Espectadors, Partidaris, Seguidors, Defensors Passius, Defensors Actius]

11. Què pot fer l'Escola?

12. Què NO s'ha de fer?

13. Donem-nos de baixa de "L'Escola de l'Assetjament"!

14. Triem una bona "R"!

Imparteix

Juanjo Fernández Sola

Escriptor i Conferenciant

info@juanjofernandez.com | 654 812 920 | www.juanjofernandez.com
twitter instagram @juanjofdezsola | facebook @JuanjoFernandezSola