66. Violència de gènere
Nova conferència

Presentació

A través del cinema i la publicitat es treballa l'enamorament a l'adolescència i la salut de les relacions; els estereotips masculí i femení, i la detecció de micro-masclismes.

Xerrada molt participativa concebuda perquè els pares reconeguin els indicadors que poden ser senyals que els seus fills/es poden estar patint violència de gènere, tant on line com off line.

En aquesta xerrada coneixerem eines per detectar i facilitar als fills/es que puguin defensar-se d'actituds de desigualtats a les relacions de parella i d'amistat.

Guió

1. Què és la violència de gènere?

2. Com podem detectar-la?

3. Quins són els indicadors que poden ser senyals per identificar la violència de gènere.

4. Eines per a què els nostres fills/es puguin defensar-se davant la violència de gènere.

Imparteix

Albert López - 140 Comunicació - SMART (albert@140comunicacio.com)

651 59 19 89
www.140comunicacio.com | https://www.facebook.com/140comunicacio
https://twitter.com/140comunicacio