8. Autonomia, Automotivació, Autoaprenentatge, Autocontrol

Habilitats AUTO que cal promoure en els nostres fills... en un món de canvis (autoconeixement, autocrítica, autoestima...)

Presentació

Educar no s'assembla tant a omplir una ampolla buida, sinó més aviat a fer créixer una flor a la seva manera. La família no ho pot preveure tot, ni pot preveure totes les habilitats que un fill pot necessitar al llarg de la seva vida. És per això que ens cal PROMOURE ELS PROGRAMES "AUTO" en els nostres fills: autoconeixement, autoaprenentatge, autoconfiança, automotivació, autocrítica..., és a dir, autonomia perquè ell pugui créixer i seguir el seu camí fins hi tot en l'adversitat i en l'imprevisible. En aquest espai parlarem i valorarem tos aquest AUTO, habilitats imprescindibles per assolir l'adultesa.

La xerrada té una durada de 90 minuts, i s'imparteix amb el suport d'una presentació amb PowerPoint i tos els exemples necessaris per fer-ho més entenedor!

Guió

1. Instal.lar, promoure, facilitar... Educar

2. Autoestima i autoconcepte- identitat

3. Automotivació - autoconfiança - autocontrol - emocions

4. Autoconeixement i autoaprenentatge - conèixer

5. Autocrítica i autogestió - opinió i valors

6. Autonomia - més enllà de l'obediència

Imparteix

M. Helena Tolosa Costa

Mestra, logopeda, psicopedagoga, P.N.L., orientadora familiar, expert en Pràctiques Restauratives, facilitadora certificada del mètode "Com Parlar als fills!"

mhelenatolosa@gmail.com │ 671 631 415 │ www.mhelenatolosa.com