Actituds educadores dels pares i mares

Conferències sobre aquesta temàtica

Estils educatius familiars

Expectatives positives ………………………………………………………………………………..

Il·lusió i entusiasme ………...…………………………………………………………………………..

Autoritat i límits ………………………………………………...………………………...……………….

Educant en el diàleg …………………...……………………………………………………………..


Les emocions en l'educació familiar 

Estils emocionals dels pares ………...…...……...…………...……………………………….

Autoestima com a pares i mares ………………………………...……………………………..

Ser feliços per ser millors pares ...…………………...…………......….........………………

Tenir cura de l'amor …………...……………….........……………...……………...………………..

Pares primerencs de P3 ………...………...…………………………………………………………

Educació emocional …...…………………………...……………………......…......……………….