19. Control parental i privacitat

Presentació

Moltes xarxes socials, aplicacions i sistemes operatius posen a l'abast de mares i pares un ampli ventall d'opcions configurables de control parental i millora de la privacitat dels dispositius dels nostres fills.

Cal coneixe'ls, així com saber quins tipus de control parental podem implementar a la nostra llar. Tanmateix, existeixen aplicacions molt efectives que faciliten la tasca del control parental de mares i pares, com per exemple Google Family Link.

No obstant, cal tenir clar que les eines digitals són eines al nostre abast, però el millor control parental és l'humà, és a dir, els propis mares i pares.

Guió

1. Què és el control parental?

2. Com ho hem de plantejar als fills?

3. Riscos d'Internet

4. Apps de control parental

5. Privacitat. Consells Generals

6. Privacitat a Xarxes Socials

7. Recomanacions tècniques per a un internet segur

8. Resum: Actitud Mares i Pares

Imparteix


Albert López - SMART 140

periodista@albertlopez.info │ 651 591 989 │ www.smart140.com

Twitter: @smart_140 │ www.facebook.com/smart140.com