25. El teu fill és molt intel·ligent

Però saps en quines de les seves 9 intel·ligències?

Presentació

Tots som molt bons en alguna de les nou intel·ligències que defineix Howard Gardner a la seva teoria de les intel·ligències múltiples. Quines són les fortaleses del teu fill o filla? Saber-ho ajudarà a entendre més la seva vivència de l'escola i com fer-lo més feliç reconeixent i potenciant allò en què és molt bo. Altrament, quines són les teves intel·ligències predominants? Amb aquesta xerrada es vol que els pares s'adonin que el fill presenta nou intel·ligències i que és important identificar-les per ajudar-los de la millor manera possible. 

Es pretén provocar un canvi de visió del fill/a de manera que, si té dificultats a l'escola, identifiquem en quines àrees, però que no es fixin només les seves dificultats, sinó també les seves intel·ligències fortes perquè les potenciïn per tal que l'autoestima del nen es vagi desenvolupant positivament.

Guió

1. Què són i quines són les intel·ligències múltiples?

2. Identificar el perfil d'intel·ligències del nostre fill

3. Potenciar els seus punts forts

4. Ajudar-lo a estudiar des de les seves fortaleses

Imparteix

Àlex Visús Vinué (coach@alexvisus.com)

Coach familiar, educatiu i de parella. Orientador familiar. pedagog

660 082 450    www.alexvisus.com