34. Fer deures i acabar contents, és possible?

Presentació

Si busques una xerrada on t'expliquin només com ajudar al teu fill a aprovar exàmens..., hauràs de continuar buscant.

Però si busques una xerrada on es parli de com acompanyar al teu fill o filla a ser més competent, més capaç i més autònom davant dels seus reptes escolars...i personals. Ja l'has trobat.

Guió

1. Fer deures és fer un viatge, però cap a on?

2. El destí dels viatge

3. Què posem a la motxilla?

4. I si ens equivoquem de camí?

5. Quin preu té aquest viatge

6. Arribar segur que arribes, però a on?

Imparteix

Àlex Visús Vinué

Coach familiar, educatiu i de parella. Orientador familiar. Pedagog

coach@alexvisus.com │ 660 082 450 │ www.alexvisus.com