38. Gestió de le emocions i sentiments a l'adolescència

Presentació

Els trastorns de la conducta alimentària segueixen representant la tercera malaltia crònica entre els joves i adolescents, afectant més de 28.000 nois i noies a Catalunya. Són malalties mentals que, malauradament, ocasionen greus efectes a nivell físic i emocional, però també en l'entorn personal, social i familiar de les persones que les pateixen. Malgrat la seva potencial gravetat, els experts alerten de la possibilitat de prevenció d'aquests trastorns i la importància de la intervenció primerenca per evitar majors conseqüències. I és en el marc de la prevenció en què l'escola, conjuntament amb la família, hi té un paper cabdal i imprescindible per posar fre a l'epidèmia que representen. Des de casa es poden prevenir, educar i promoure valors i hàbits saludables des de la infància -i especialment en l'adolescència- que facin el noi i la noia més resistents a patir un trastorn d'aquest tipus.

La Conferència té com a objectiu principal proporcionar informació sobre la pubertat i l'adolescència, conductes de risc més habituals i com actuar per afavorir que aquesta etapa vital evolucioni de forma saludable.

Guió

1. Pubertat i adolescència: què són

2. Com gestionar el vincle amb l'adolescent

3. Com reforçar l'autoestima de l'adolescient

4. Conductes de risc més habituals a l'adolescència

5. Com actuar davant la sospita d'un possible problema

Imparteix

Fundació imatge i autoestima
Psicòlogues de promoció de la salut de l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia i la Fundació Imatge i Autoestima
Mar Alegret Valdivia | 680262921 /934549109

malegret@acab.org | www.acab.org