71. T'agrada el que veus al mirall?

Presentació

Els trastorns de la conducta alimentària segueixen representant la tercera malaltia crònica entre els joves i adolescents, afectant més de 28.000 nois i noies a Catalunya. Són malalties mentals que, malauradament, ocasionen greus efectes a nivell físic i emocional, però també en l'entorn personal, social i familiar de les persones que les pateixen. Malgrat la seva potencial gravetat, els experts alerten de la possibilitat de prevenció d'aquests trastorns i la importància de la intervenció primerenca per evitar majors conseqüències. I és en el marc de la prevenció en què l'escola, conjuntament amb la família, hi té un paper cabdal i imprescindible per posar fre a l'epidèmia que representen. Des de casa es poden prevenir, educar i promoure valors i hàbits saludables des de la infància -i especialment en l'adolescència- que facin el noi i la noia més resistents a patir un trastorn d'aquest tipus.

La Conferència té com a objectiu principal reflexionar sobre l'actual pressió social per tenir un determinat cos i reforçar una imatge corporal positiva des de casa tant en dones com en homes.

Guió

1. Què és la imatge corporal

2. Com es desenvolupa la imatge corporal: factors de risc i factors de protecció

3. Mites i creences errònies sobre el cos i l'alimentació

4. Què puc fer per sentir-me bé amb el meu cos?

5. I si tinc un problema? Senyals d'alerta i com actuar

Imparteix

Fundació imatge i autoestima
Psicòlogues de promoció de la salut de l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia i la Fundació Imatge i Autoestima
Mar Alegret Valdivia | 680262921 /934549109     malegret@acab.org | www.acab.org