Pares i escola

Conferències sobre aquesta temàtica

La bona relació família-escola i l'èxit acadèmic.....................................................................62, 63

Ajudar els fills a estudiar..............................................................................................................11, 18, 46

Pares de P3, sense estrès..........................................................................................................................51

Orientació acadèmica i professional...............................................................…....................................58

Sortides després de l'ESO....................................................……...………………………....................…...…43, 50

Sortides després de Batxillerat..............................................................................................….….....15, 47