Etiquetes o tags


Acord educatiu   26, 68

Actituds   27, 35, 73

Actituds dels pares: Transparència   72

Actituds educadores de pares i mares   5, 9, 15, 32, 41, 42, 45, 55, 56, 70, 71

Actituds positives vs. negatives   42

Addiccions  12

Adolescència   1, 3, 4, 21, 28, 31, 41, 44, 50, 61

Adquisició d'hàbits   19, 23, 74

Adquisició d'hàbits: Lectura  16

Afectivitat i sexualitat   4, 31

Afrontar l'adversitat i el dolor   59, 66, 74

Agressió i assetjament   7

Agressivitat vs. Inhibició   20, 22

Ajudar els fills a estudiar   14, 27, 51

Ajudar els infants a fer-se grans   41, 45, 60

Alegria vital   24, 37, 66

Amics   4, 50

Amistat   53

Amor   4, 31

AMPA   67

Aprenentatge de les relacions   4, 7, 10, 13, 20, 22, 29, 53

Assertivitat   32

Autoaprenentatge   8

Autoconeixement   8, 24, 45

Autocontrol   8, 74

Autoestima   8, 10, 11, 13, 15, 18, 30, 37, 44, 45, 46, 55, 59

Autoestima com a pares i mares 66

Automotivació   8, 45

Autonomia   27, 59, 60, 74

Autonomia i iniciativa   8

Autoritat  60

Autoritat i límits   5, 9, 36, 56

Aventura  16

Baralles  53

Batxillerat   47, 51, 54

Ben avinguts  53

Benestar emocional   3, 66

Blogs   72

Bullying   10

Cantar   11, 69

Canvis a l'adolescència   28, 50, 61

Caràcter i personalitat  58, 65

Càstig   56

Cervell executiu   52

Ciberaddiccions   12

Ciberassetjament   13

Ciberbullying   12, 13

Coherència   17, 72

Competències  62

Complicitat   67

Comportaments negatius   55

Compromís  17, 18

Comunicació   5, 9, 15, 20, 23, 28, 32, 53, 67, 72

Comunicació a la parella  22

Comunicació amb adolescents   3, 21, 50

Comunicació amb els fills   22

Comunicació amb gestos   22

Comunicació amb l'entorn   22

Comunicació amb paraules   22

Comunicació assertiva i eficaç   22

Conducta  58

Conducta alimentària   44, 46

Confiança  28, 30, 45, 50, 60

Confiar   5, 9

Conflicte  29, 53

Conflictes  5, 9, 32

Connexió  30

Consens   21, 32

Conseqüències   56

Convivència   7, 10, 13, 39

Cooperació   21, 68

Creences   30

Creixement dels fills   2, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 16, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 37, 52, 53, 58, 59, 60, 65, 73

Cristià   24, 25, 49, 57

Criteris   73

Crítica constructiva   20

Dependència   12

Desenvolupament moral   32

Dialogar  56

Dieta equilibrada  44, 46

Dimensions i aspectes de creixement   2, 8, 16, 19, 37, 44, 52, 58, 59, 65, 73

Disciplina   5,

Discutir vs. Negociar  32

Dolor i patiment   59

Donar gràcies   70

Educació emocional   23, 63

Educació infantil   55

Educant en el diàleg   32

Educar en el diàleg   43

Educar en valors   33, 73

El joc   2

El món d'avui   72

Emocions   28, 29, 38, 40, 44, 48, 63

Emocions primàries i secundàries  58

Emocions: tristesa   59

Empatia   32, 35

Enfrontament  67

Entorn on creixen els nostres fills   72

Entusiasme 16

Enveja  39, 53

Equilibri emocional   5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 23, 45

Error   37

Escoltar   3, 55

Esforç   27, 52

Esperança   73

Estils educatius familiars  3, 5, 9, 15, 32, 41, 42, 56

Estils emocionals   58

Estimació   5, 9, 15, 60

Estimulació   27

Estratègies dels fills 56

Estrès   48, 70

Etapes de desenvolupament   21, 28, 60

Etiquetes   42

Exercici físic saludable   44

Èxit  62

Èxit escolar   74

Expectatives positives   15, 74

Facebook  72

Família   23, 71

Fantasia  16

Fermesa   5, 9, 56

Formació professional   47

Fotologs   72

Fugir   42

Futur personal i professional   62

Gaudir   2, 16

Gelosia   29, 31, 39, 53

Generositat   70

Groomming   13

Habilitats socials: assertivitat   7, 10, 13, 20

Hàbits d'autonomia  11, 19

Hàbits d'estudi   51, 65

Hàbits d'ordre i planificació   65

Hàbits de supervivència  19

Hàbits relacionals  41

Hàbits saludables   23, 44, 46

Humor   36

Identitat i orientació sexual   31

Il·lusió i entusiasme   42

Indiferència   67

Intel·ligència emocional   8, 21, 22, 38, 59, 62

Intel·ligències múiltples 27, 35, 52, 65

Intel·ligències múltiples   24, 29, 42, 54, 57

Internet   72

La bona relació família - escola   67

La generació TIC   72

Les emocions en l'educació familiar   55, 70, 71

Lideratge parental  30

Lleure   2

Malalties a l'escola   55

Maltractament   7, 10, 13

Menjador escolar   55

Mite dels "Pares perfectes"   27

Mites de l'amor   31

Mitjans de comunicació   44, 46

Mòbil   12, 50

Moda   44, 46

Models familiars   19

Models i prototips de gènere   31

Mort   59

Mossegades a l'escola   55

Motivació   6, 44, 50, 52

Música   23, 40

Nen consentit   5

Normes   28

Orientació acadèmica i professional   17, 47, 54, 62

Papa Francesc   24

Parella   4, 7, 13, 26, 31, 71

Pares i escola   14, 17, 47, 62, 67

Pares primerencs  36, 43, 55

Pares-Fills   66

Pensament   6

Pensament positiu   70

Perdonar   70

Perdurable   62

Pla d'estudi  14

Planificació   72

Pors   64

Potencialitats i capacitats   65

Preocupació   70

Primera infantesa   19, 55, 60

Psicologia evolutiva infantil   60

Publicitat   44, 46

Queixes   70

Recompensa   14

Reforçadors de conductes  19

Reforçar comportaments positius   55

Relació pares - fills   1, 3, 56

Relacions entre germans i amics   29, 53

Relacions positives  37

Religiós   24, 25, 49, 57

Resiliència   37, 63, 74

Respecte   5, 9, 15, 60

Respecte vs. Agressivitat   7, 10, 13

Responsabilitat   66

Responsabilitat educadora   26, 60

Rivalitat   53

Rutines   65

Salut   46, 70

Seguretat   5, 9, 15, 26

Sensibilitat   59

Sentiments   55

Sentiments positius  53

Ser feliços per ser millors pares   70

Sinceritat   20

Sobreprotecció   59

Sortides després de Batxillerat   17

Sortides després de l'ESO   47

Talents   45, 62

Temperament   65

Tenir cura de l'amor   31, 71

Transcendècia   66

Trascendent   24, 25, 49, 57

Treball en paral·lel   67

Valors   62

Veu interior   30, 62

Víctima   7, 10, 13

Vincle afectiu   9, 15, 60, 74

Violència   7, 10, 13

Voluntat   42

Voluntat i esforç   52

Xarxes socials   12, 13

Youtube   72