Informació general

SERVEIS

La CCAPAC ofereix el servei de conferències sobre temes educatius adreçat a pares i mares per realitzar a la vostra AMPA o escola. En el present catàleg trobareu una sèrie de temes a tractar i de conferenciants. Si teniu interès en d'altres temes, feu-nos-ho saber. Localitzem ponents sobre els temes que us interessin.

PREUS
Per al curs 2023-24, el preu de les conferències està estipulat de la següent manera per a les AMPAs federades a la CCAPAC:
PREU CONFERÈNCIES PRESENCIALS
360 euros (IRPF o IVA a banda )
Pel que fa als preus del desplaçament del ponent: està estipulat a 0,32 €/km. (subjecte a retenció per IRPF). A l'apartat III del catàleg (els nostres conferenciants) en podreu conèixer el lloc de procedència per tal d'efectuar un càlcul aproximat del desplaçament.

Taller "Navegant pel mar digital": 450 euros (IRPF o IVA a banda ). Dues sessions i dinamització del temps intemedi

PREU CONFERÈNCIES TELEMÀTIQUES
295 € (IRPF o IVA a banda)

Recordeu que tota factura que rebeu que inclogui retenció per IRPF us obligarà a liquidar aquest import a Hisenda a través del model 111 trimestral (Retencions i ingressos a compte per rendiments del treball i d'activitats professionals). La CCAPAC us ofereix aquest servei (preparació, presentació i seguiment) al preu de 27,50€/autoliquidació (mes IVA). La no presentació d'aquestes autoliquidacions pot suposar sancions per part de l'Agència Tributària.

SOL.LICITUDS

Per contractar una conferència per a la vostra AMPA, cal sol·licitar-ho directament al conferenciant. Trobareu les seves dades de contacte a la fitxa de cada conferència.

VALORACIÓ 

Per tal de conèixer el grau de satisfacció de les conferències que gestionem des de la CCAPAC i ajudar-nos a la millora contínua del servei que oferim a les AMPAs i als centres, sou pregats de donar resposta a través d'aquest qüestionari:

https://blogs.escolacristiana.org/questionari-valoracio-conferencies/ 

CONSULTEU-LO ONLINE

www.conferenciesccapac.org