Pares i escola
Conferències sobre aquesta temàtica

La bona relació família - escola i l'èxit acadèmic


Ajudar els fills a estudiar


Canvis d'etapa

Pares de P3 sense estrès …………………………………………………………………………………………………..

Orientació acadèmica i profesional ………………………………………………...……………………………….

- Sortides després de l'ESO …………………………………………………………………….........................

- Sortides després de batxillerat ...............................................................................................