Creixement dels fills
Conferències sobre aquesta temàtica


Dimensions i aspectes de creixement

- Àmbits de creixement en el cicle vital: àmbit físic, social, afectiu i emocional, intel·lectual i cognitiu, moral i transcendent

- Adquisició d'hàbits: de supervivència, d'autonomia, relacionals, d'ordre i planificació i de lectura

· Hàbits saludables

- Autonomia i iniciativa, automotivació, autocontrol, autoconeixement, autoaprenentatge

· Autoestima

- Actitud i valors: Educar en valors, optimisme, responsabilitat (tasques domèstiques)

- Intel·ligències múltiples

- Intel·ligència emocional

- Afrontar l'adversitat i el dolor

- Pors

- El joc

- Trascendent, religiós i cristià


Etapes de desenvolupament

- Primera infantesa

· Ajudar als infants a fer-se grans


- Adolescència 

· Canvis a l'adolescència

· Comunicació amb adolescents

- Desenvolupament moral


Aprenentatge de les relacions

- Habilitats socials: Assertivitat 

- Comunicació assertiva i eficaç

- Relacions entre germans i amics:

· Ben avinguts 

· Gelosia

- Afectivitat i sexualitat

- Respecte vs. Agressivitat 

· Agressió i assetjament

· Bullying

· Ciberassetjament

· Violència de gènere